Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 - 17:00 | Thứ 7 - CN: 7:00 - 17:00

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin

Số lượng cán bộ trong khoa: 05 CB

 

 

Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Cao Phi

 

 

 

-  Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ trong bệnh viện. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học sinh, sinh viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

-  Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

-  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

-  Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo hoạt động công nghệ thông tin:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;

+ Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

+ Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;

+ Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

ĐẶT LỊCH KHÁM NGAY

Nếu Bạn cần Giải Đáp?

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kịp thời

Điện thoại

(+84) 02103.845.180

Email

benhvienydctpt@gmail.com

Địa chỉ

Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Miễn phí đăng ký tư vấn

Gửi cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn để được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất !