Đội ngũ cán bộ

ThS.BSCKII. Đào Đình Quang
Thạc sỹ Bác sỹ chuyên khoa II
Giám đốc Bệnh viện
BS CKII. Phạm Thị Hồng Tuyết
Bác Sỹ Chuyên Khoa II
Phó giám đốc Bệnh viện
ThS. Nguyễn Xuân Thủy
Thạc Sỹ
Phó Giám Đốc Bệnh Viện
CN. Hà Minh Sỹ
Cư Nhân
Trưởng phòng HCQT&TCCB
DS CKI. Cao Đình Cẩn
Dược Sỹ Chuyên Khoa I
Trưởng Khoa Dược & VTTTB
CN. Đào Thị Nga
Cử Nhân Điều Dưỡng
Trưởng Phòng Điều Dưỡng
BS CKI. Đỗ Duy Cường
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Khoa Lão
BS CKI. Hoàng Khắc Quý
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Khoa Khám Chữa Bệnh CLC
BS CKI. Hoàng Xuân Thành
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Khoa Khám Bệnh ĐK
BS CKI. Nguyễn Cao Phi
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Phòng KHTH & CNTT
BS CKI. Nguyễn Thị Đông
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền
BS CKI. Nguyễn Tiến Sỹ
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trương Phòng QLCLBV
BS CKI. Tạ Đức Dũng
Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT
Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng
CN. Nguyễn Thị Hoàng Vân
Cử Nhân
Trưởng Phòng TCKT