Phòng HCQT&TCCB

Phòng HCQT&TCCB

Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác hành chính quản trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

– Trưởng phòng: CN. Hà Minh Sỹ

Số lượng người làm việc: Căn cứ chỉ tiêu được cấp trên giao, Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế Nhà nước. Căn cứ vào thực tế của bệnh viện và của phòng để bố trí sắp xếp số lượng người làm việc của phòng cho hợp lý đảm bảo theo đề án vị trí việc làm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám đốc kịp thời để xem xét giải quyết theo thẩm quyền

Các bộ phận:

Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ; Tiếp khách; Cung ứng vật tư thông dụng; Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh; Điện, nước sạch, nước thải; lò hơi, Bảo vệ trật tự trị an; Thông tin liên lạc; Lái xe.

Tổ chức cán bộ:

Quản lý nhân lực: Lao động tiền lương, Quản lý hồ sơ nhân lực; Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách; Công tác cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

Đào tạo cán bộ: Quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo;

Bảo vệ chính trị nội bộ.

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

– Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Kết hợp với phòng Điều dưỡng lập kế hoạch cung ứng, mua sắm dụng cụ, vật tư, chất tẩy rửa phục cụ cho công tác vệ sinh chung của bệnh viện, trang thiết bị thông dụng. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng (văn phòng phẩm…) trình Giám đốc phê duyệt. Tổ chức thực hiện mua sắm khi đã được Giám đốc bệnh viện phê duyệt, việc thực hiện mua sắm phải đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính, thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.., Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi, đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng, đồng thời thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa theo kế hoạch.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

– Quản lý phương tiện vận tải của bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.

– Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, cung ứng điện và sử lý Nước thải Y tế của bệnh viện

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, công tác quân sự quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Căn cứ nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển, xét tuyển nhân lực, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, lý lịch theo đúng quy định, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, khoa học, làm thống kê, báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt trẽ với tổ chức Đảng, Chính quyền Địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người bệnh trong Bệnh viện

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, tin học…để nâng cao Y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

– Phối hợp với các khoa, các phòng chức năng, đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức, để tham mưu, đề xuất với Giám đốc xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp lý.

Chức năng chính của phòng

Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác hành chính quản trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

 

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay