Khoa Khám chữa bệnh chất lượng cao

 

Khoa Khám chữa bệnh chất lượng cao

Điện thoai: 02103.555.585
Email:khoakcbclc@gmail.com

Trưởng khoa: BS CKI.Hoàng Khắc Quý
Điều dưỡng trưởng khoa: Vũ Thị Thủy

Nhân sự: TỔNG SỐ 10 CÁN BỘ TRONG ĐÓ

– 02 bác sỹ chuyên khoa I
– 08 Y sỹ y học cổ truyền, điều dưỡng viên
– 01 Kế toán theo dõi (kiêm nhiệm)
– 01 kỹ thuật viên phụ trách điện nước, lò hơi (kiêm nhiệm)
Ngoài ra khoa khám chữa bệnh chất lượng cao sẽ tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ của bệnh viện (các y, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao làm ngoài giờ); ký kết hợp đồng lao động với các chuyên gia, bác sỹ cao cấp tại các bệnh viện tuyến trung ương…
Liên tục cử các Bác sỹ, KTV có năng lực đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề….

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

Khám, chữa bệnh chuyên gia, điều trị y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại các diện bệnh
Tắm, sục, xông thuốc lá dao đỏ SaPa, massage, giác, …
Mục tiêu
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mới và có chất lượng cao cho người dân, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, giảm bớt sự quá tải của các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương và tiết kiệm kinh phí cho người bệnh trên địa bàn.
– Giảm tỷ lệ người bệnh nằm viện được thực hiện bằng cách giảm số ngày điều trị nội, ngoại trú thông qua hiện đại hoá trang thiết bị; nâng cao chất lượng khám và điều trị, cải thiện nâng cao điều kiện chẩn đoán và điều trị của bệnh viện.
– Giảm tỷ lệ các bệnh mãn tính trong tỉnh và các vùng lân cận do chẩn đoán và điều trị thiếu trang thiết bị chuyên dụng và chất lượng điều trị chưa cao.
– Cải thiện phương pháp chẩn đoán, có hướng điều trị và phục hồi chức năng kịp thời cho người bệnh.
– Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng khám và điều trị cho cán bộ công chức, hướng dẫn người bệnh chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực phòng bệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chức năng chính của phòng

Khám, chữa bệnh chuyên gia, điều trị y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại các diện bệnh
Tắm, sục, xông thuốc lá dao đỏ SaPa, massage, giác, …

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay