Khoa Dược và vật tư trang thiết bị

 

Khoa Dược và vật tư trang thiết bị

Khoa Dược được thành lập vào tháng 3 năm 1997 thuộc Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Phú Thọ

Sau đổi tên thành Khoa Dược bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ

Ngày 24 tháng 4 năm 2018 kiện toàn và đổi tên thành khoa Dược và vật tư trang thiết bị- Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh Phú Thọ

Số lượng cán bộ trong khoa: 17CB

– Trưởng khoa: DSCKI. Cao Đình Cẩn

– DSCKI: 02

– Dược sĩ Đại học: 04

– Dược sĩ Cao đẳng: 11

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

Về công tác Dược:

  • Lập kế hoạch cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
  • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
  • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
  • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc.
  • Tổ chức bào chế thuốc cổ truyền sử dụng trong Bệnh viện.
  • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
  • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa trong bệnh viện.
  • Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Y, Dược.
  • Phối hợp với các khoa theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc đảm bảo an toàn, hợp lý, hiệu quả.
  • Tham gia chỉ đạo tuyến.
  • Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
  • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
  • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Về công tác vật tư, trang thiết bị y tế:

  • Lập dự trù, xây dựng kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo qui định của Nhà nước.
  • Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị y tế trong toàn viện.
  • Lập hồ sơ lý lịch, cho tất cả các loại trang thiết bị có giá trị lớn, xây dựng kế hoạch kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị theo quy định.
  • Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt.
  • Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.
  • Kiểm tra công tác an toàn lao động trong sử dụng thiết bị y tế theo qui định của Nhà nước .
  • Thực hiện báo cáo tình hình cung ứng, quản lý, kiểm tra, giám sát về sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế trong toàn Bệnh viện.

Chức năng chính của phòng
 • Khoa Dược và Vật tư trang thiết bị là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về công tác Dược và vật tư trang thiết bị y tế. Khoa Dược &VTTrTB có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược và vật tư, trang thiết bị y tế trong Bệnh viện. Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc cũng như vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện. Giám sát việc sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả trong sử dụng.

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay