Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết Đề án liên kết nhà dinh dưỡng tại Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 1708/QĐ-SYT ngày 14/8/2020 của Sở Y Tế Phú Thọ về việc cho ý kiến về chủ chương đầu tư nhà dinh dưỡng tạ Bệnh viện YDCT & PHCN Tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết Khối nhà dinh dưỡng với diện tích xây dựng 572 m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*