Đăng ký khám bệnh

Vui lòng điền thông tin vào biểu sau để đặt hẹn trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua điện thoại hoặc email bạn cung cấp để xác nhận.

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

THÔNG TIN LỊCH HẸN

Thời gian khám:

CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM BỆNH

1. Trước hết tránh đồ uống có cồn, có đường và có gas
2. Đối với nữ, chri đi khám sau kì kinh 7 ngày
3. Đối với nữ, vui lòng thông báo với bác sĩ trong trường hợp có thai hoặc nghi ngờ có thai
4. Vui lòng mang theo hồ sơ liên quan khi đến khám: hồ sơ khám bệnh và đơn thuốc trước đây (nếu có).
Gửi yêu cầu Nhập lại

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: 02106.263.263

Fax: .

Phòng TC - KT

Cập nhập: 02/08/2018
Lượt xem: 2.026
Phòng TC - KT
Nhân sự:
Tổng số 10 cán bộ bộ trong đó
Cử nhân KT: 9
Cao đẳng KT: 01
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ. 

1/ Chức năng:

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác  TCKT và thực hiện công tác Tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Quản lý, giám sát việc sử dụng toàn bộ các nguồn kinh phí của Bệnh viện theo đúng các quy định của Nhà nước;
- Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch tài chính của Bệnh viện.

2/ Nhiệm vụ:

1. Căn cứ quy chế, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện; căn cứ các định mức, chỉ tiêu và chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Ban giám đốc xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các kế hoạch đột xuất về ngân sách.
2. Thực hiện quản lý tốt, hiệu quả các nguồn kinh phí của Bệnh viện và lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch chỉ tiêu cho các hoạt động của đơn vị, các khoản chi phúc lợi. Thực hiện đúng, đủ, rõ ràng các nguyên tắc tài chính của Nhà nước ban hành.
3. Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho ban Giám đốc xây dựng các định mức chi tiêu, quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện .
4. Tổ chức công tác kế toán theo đúng luật kế toán và các chế độ kế toán của Nhà nước.
5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động; các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Bệnh viện.
6. Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản phí, viện phí và các khoản dịch vụ theo quy định; thực hiện nghiêm túc các khoản đóng góp nghĩa vụ của đơn vị có hoạt động thu chi tài chính; tham mưu đề xuất phương án tăng nguồn thu cho bệnh viện.
7. Phối hợp với các khoa phòng, các đơn vị có liên quan trong việc nghiệm thu và tiếp nhận các công trình, trang thiết bị mới mua sắm, kịp thời hạch toán và mở sổ theo dõi TSCĐ trước khi đưa vào sử dụng. Cùng với các khoa phòng định kỳ tổ chức kiểm kê TSCĐ hàng năm và làm thủ tục thanh lý TSCĐ theo đúng quy định.
8. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
9. Lưu trữ hệ thống sổ sách, chứng từ phục vụ cho hoạt động TCKT.
10. Hàng tháng cập nhật bổ sung kịp thời tăng giảm về lao động tiền lương và các công tác nghiệp vụ khác.
11. Làm thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc, kịp thời giải ngân các nguồn kinh phí đúng kỳ hạn.
12. Theo dõi, thu thuế thu nhập cá nhân hàng năm, thực hiện nghĩa vụ đóng nộp các khoản thuế cho NSNN đầy đủ, đúng hạn.
13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của bệnh viện.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện phân công.
 
 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: 02103.845.180  / Fax: 02103.845.180
Email: benhvienydctpt@gmail.com
Website: benhvienyduoccotruyenphutho.com


Đang online:3

Tổng lượt truy cập:212259