Đăng ký khám bệnh

Vui lòng điền thông tin vào biểu sau để đặt hẹn trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua điện thoại hoặc email bạn cung cấp để xác nhận.

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

THÔNG TIN LỊCH HẸN

Thời gian khám:

CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM BỆNH

1. Trước hết tránh đồ uống có cồn, có đường và có gas
2. Đối với nữ, chri đi khám sau kì kinh 7 ngày
3. Đối với nữ, vui lòng thông báo với bác sĩ trong trường hợp có thai hoặc nghi ngờ có thai
4. Vui lòng mang theo hồ sơ liên quan khi đến khám: hồ sơ khám bệnh và đơn thuốc trước đây (nếu có).
Gửi yêu cầu Nhập lại

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: 02106.263.263

Fax: .

Phòng HCQT & TCCB

Cập nhập: 02/08/2018
Lượt xem: 3.049
Phòng HCQT & TCCB
 PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ & TỔ CHỨC CÁN BỘ 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN PHÚ THỌ
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Phòng hành chính quản trị và tổ chức cán bộ - nhà A - nhà 1 tầng – Bệnh viện Y dược cổ truyền &PHCN tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại liên hệ: 0210 3813925
Email:  hcqtydct@gmail.com

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Phòng Hành chính quản trị & Tổ chức cán bộ có 7 đồng chí.
Trong đó:
+ Thạc sỹ y học: 01
+ Cử nhân xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước: 01
+ Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế: 01
+ Cử nhân Kinh tế: 01
+ Cao đẳng Văn thư lưu trữ: 01
+ Cao đẳng Điện: 01
+ Lái xe: 01
Trưởng phòng: CN Hà Minh Sỹ

Tập thể phòng HCQT&TCCB

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1 Chức năng nhiệm vụ của bộ phận Hành chính quản trị:
1.1 Chức năng:

          - Bộ phận Hành chính quản trị thuộc phòng HCQT&TCCB là phòng chức năng đảm nhiệm công tác hậu cần, phục vụ dán tiếp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận.

1.2 Nhiệm vụ:

          - Đảm bảo cung cấp đủ Điện, Nước cho hoạt động của bệnh viện, xử lý và sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng về Điện, Nước. Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện, bảng điện, máy phát điện, và hệ thống cấp nước. Thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời các đề xuất của các khoa, phòng khi được Giám đốc phê duyệt. 
          - Bảo dưỡng thông suốt về thông tin liên lạc
          - Đảm bảo Xăng, Dầu phục vụ cho xe ô tô, máy phát điện và lò đốt rác thải y tế.
          - Thực hiện vận hành, quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải y tế và lò đốt giác thải y tế theo kế hoạch đã xây dựng
- Thực hiện chế độ văn thư bảo mật đi, đến kịp thời nhanh chóng, chính xác, phục vụ sao chép tài liệu đầy đủ, có sổ công văn đi đến thực hiện ghi chép đầy đủ khoa học, Lưu trữ công văn, giấy tờ, giấy giới thiệu công tác. Chứng nhận công lệnh cán bộ đến liên hệ công tác với Bệnh viện...
          - Phối hợp với phòng Điều dưỡng lập kế hoạch dự trù văn phòng phẩm, đồ vải. Lập kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, các thiết bị máy móc thuộc hành chính quản lý, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc.  
          - Đảm bảo hệ thống kho hàng tốt, an toàn, cấp phát kịp thời đúng quy định.
          - Quản lý tốt tài sản, nhà cửa, các đồ dùng thông dụng, chuẩn bị hội trường, phòng họp, phục vụ tốt buổi giao ban, hội họp của bệnh viện và khách đến làm việc công tác với bệnh viện
          - Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn, làm tốt công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo huấn luyện lực lượng tự về hàng năm đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của cấp trên, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
          - Làm tốt công tác chăm sóc cây cảnh, cây thuốc, vườn thuốc mẫu, đảm bảo khuân viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận tổ chức cán bộ:
2.1 chức năng:

          Bộ phận tổ chức cán bộ thuộc phòng HCQT&TCCB là phòng chức năng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban giám đốc để xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm nhân lực, khen thưởng, kỷ luật để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách Nhà nước đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, tăng lương cho cán bộ viên chức lao động  đúng kỳ hạn. Các chế độ, thủ tục đào tạo công chức, viên chức lao động.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo qui định.
- Xây dựng qui chế làm việc trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp trong các công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ viên chức lao động và người bệnh.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ ngành Y tế, các đợt học để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức lao động trong đơn vị để tham mưu, đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.
- Tham mưu cho Đảng ủy - Ban giám đốc bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm bảo đội ngũ kế cận vững mạnh.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. tổ chức các lớp học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất

- 04 phòng làm việc
- Tủ đựng tài liệu
- Máy tính
- Bàn ghế
- Máy điện thoại liên lạc

2. Một số chỉ tiêu chuyên môn:

- Xây dựng thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch và đúng quy định về: Quản lý nhân lực về tuyển dụng, nghỉ hưu, nâng lương, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động.
- Kiểm tra ngày công, giờ công, có báo cáo ngày công lao động hàng tháng của các khoa, phòng đầy đủ chính xác.
- Thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công của các phòng chức năng.
- Báo cáo nhân lực của bệnh viện theo mẫu quy định đảm bảo kịp thời chính xác.
- Xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện như kế hoạch phòng chống tham nhũng, kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, kế hoạch đào tạo cán bộ...

3. Các thành tích đã đạt được trong những năm gần đây:

Từ năm 2010 đến nay phòng HCQT&TCCB luân đạt tập thể lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen; Công đoàn đạt tổ công đoàn lao động xuất sắc.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm
- Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện đến năm 2015 và 2015-2020
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển bệnh viện.
 
                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
                                                                                     Hà Minh Sỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: 02103.845.180  / Fax: 02103.845.180
Email: benhvienydctpt@gmail.com
Website: benhvienyduoccotruyenphutho.com


Đang online:3

Tổng lượt truy cập:212237